Contact

T: 0113-568583
E: info@osteopathieopthof.nl

Route berekenen

Tijdens het 1e consult dient u het ingevulde Intake formulier mee te nemen.

Download hier het Intake formulier
Download hier het Intake formulier voor kinderen

De therapeut is gehouden te handelen conform wettelijke regelgeving.

De rechten en plichten van de patiënt en de therapeut zijn onder meer vast gelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst ( WGBO) en de Wet kwaliteit,klachten en geschillen zorg ( Wkkgz) en sinds 25 mei 2018 in de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG.